Wet- en regelgeving

De installatiebranche is volop in beweging door de energietransitie en voortdurend nieuwe ontwikkelingen. Er zijn ook steeds meer wetten en regels waar ook wij als installateur ons aan moet houden. Hieronder een aantal van deze wetten en regels.

Wet- en regelgeving voor drinkwaterinstallaties.

Je bent verplicht om producten te gebruiken die voldoen aan de regels uit het Drinkwaterbesluit. Daarom is het belangrijk dat onderdelen van een drinkwaterinstallatie, zoals leidingen en kranen, een Kiwa-keurmerk hebben. Je weet dan zeker dat ze aan alle Nederlandse regelgeving voldoen.

Gasketelwet

Bij het werken aan gasverbrandingsinstallaties is het verplicht om als bedrijf een CO-certificering te hebben en om als installateur een Bewijs van Vakmanschap te hebben volgens de Gasketelwet. Iedereen is verplicht om voor installatie, reparatie en onderhoud vanaf 1 april 2023 een gecertificeerd bedrijf in te schakelen.

Een publiekscampagne moet daarom duidelijk maken dat niet alleen niet-gecertificeerde installateurs die werken aan een cv-ketel een boete kunnen krijgen. Ook consumenten die een niet-gecertificeerd bedrijf inschakelen zijn strafbaar. Lees hier meer over op de website van Thuiscomfort.nl

Markus Techniek heeft vakbekwaamheid aangetoond middels VakmanschapCO en het Bewijs van Vakmanschap maar heeft nog geen bedrijfs-certificering. Momenteel zijn wij op zoek naar een passende oplossing om onze klanten ook in de toekomst te kunnen helpen.

Duurzame oplossing verplicht bij vervanging cv-ketel

Vanaf 2026 worden huiseigenaren verplicht om bij vervanging van een cv-ketel hiervoor een duurzaam alternatief te kiezen. Vanaf dan worden er groene eisen gesteld aan de warmte-installatie. Overstappen naar een hybride oplossing met cv-ketel, of andere duurzame oplossing waarbij een cv-ketel helemaal niet meer nodig is wordt dan een voor de hand liggende keuze.

Geluidseisen sinds 1 april 2021

Per 1 april 2021 zijn nieuwe geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. Het betreft hier warmtepompen en airco’s die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren.

Met deze landelijke geluidsnorm worden buren beter beschermd tegen geluid van warmtepompen en wordt de ontwikkeling van stillere warmtepompen bevorderd. De bepalingsmethode voor de nieuwe geluidseisen is vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012. De geluideisen gelden niet voor de warmtepomp zelf (uit de fabriek), maar voor een bij een woning geplaatste installatie.

Hou hier rekening mee:

  • De geluidsproductie van warmtepompen en airco’s buiten varieert en is per merk en type anders.
  • Kijk kritisch naar de opstelplaats i.v.m. geluid en resonantie van de buitenunit.
  • Een trilling-dempende opstelling kan geluidsoverdracht binnen de woning aanzienlijk verminderen.
  • Let bij een dak- of balkonopstelling op dat het geluid niet rechtstreeks naar verblijfsruimten en aangrenzende tuinen kan uitstralen. In de nacht is het stiller en dan valt geluid extra op.
  • Balkonlocaties zijn zeer kritisch sinds de invoering van de geluidseisen.
  • Veranderingen in het geluid worden eerder als vervelend ervaren dan een constant geluid.
  • Tijdens de warmwater productie moet de warmtepomp op maximaal vermogen draaien en daardoor zal het toestel meer geluid maken.
  • Tijdens het ontdooien (Defrost) van de warmtepomp ontstaat veel geluid en een dampwolk.
  • Naast het Bouwbesluit kan een gemeente extra eisen stellen via een APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

In het Bouwbesluit 2012 worden geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen.

BTW 0-tarief voor zonnepanelen

​Het ministerie van Financiën heeft in het Belastingplan 2023 vastgelegd dat per 1 januari 2023 een btw-nultarief ingevoerd wordt voor zonnepanelen voor woningen. De nieuwe regeling 0% BTW voor PV-panelen geldt alleen van installateur naar consumenten niet voor zakelijke klanten.

De levering en installatie van een thuisbatterij of het vervangen van de gehele groepenkast valt hier bijvoorbeeld niet onder. Ook niet als deze vervanging samenvalt met de levering en installatie van zonnepanelen. Meer info op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Afbouw salderingsregeling

Het kabinet is van plan om de salderingsregeling voor zonnepaneelhouders af te bouwen vanaf 2025. Met minder voordeel van je zonne-installatie en langere terugverdientijd als gevolg. De salderingsregeling is een regeling ingesteld door de Nederlandse overheid in 2004. Nederland is nog het enige land waar deze regeling actief is.

De regeling is destijds ingesteld om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren.  De afbouw houdt in dat zonnepaneelhouders vanaf 2025 nog maar een deel van de elektriciteit die ze terug leveren aan het net in mindering mogen brengen op de hoeveelheid stroom die is verbruikt. Dit percentage daalt in 2025 in één keer met 36 procent en gaat daarna in stappen omlaag.

De afbouw ziet er als volgt uit:

202320242025202620272028202920302031
100%100%64%64%55%46%37%28%0%

Eigenaren van zonnepanelen krijgen dan wel een vergoeding voor de elektriciteit die ze niet kunnen salderen. Dit is tot 2027 minimaal 80% van het leveringstarief dat de eigenaar heeft afgesproken met de energieleverancier. Dit is exclusief belastingen en heffingen.

BENG

Vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen, ook wel BENG genoemd. Het doel van BENG is het terugdringen van de CO2-uitstoot van nieuwe gebouwen.

BENG is de vervanger van de EPC. De bouwregels voor BENG stellen eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan het opwekken van hernieuwbare energie.

Door betere isolatie en betere luchtdichtheid heeft dit automatisch gevolgen voor het binnenklimaat. Een gezond binnenklimaat creëren wordt daardoor meer afhankelijk van de voorzieningen voor de luchtverversing in gebouwen.

Bij storing, voor inplannen van onderhoud of meer informatie.

Voor elektrotechnisch- loodgieters- en installatie-werkzaamheden, verwarming, ventilatie, verlichting, netwerkbekabeling en smart-living kunt u bij ons terecht. Veelal kunnen wij u al inplannen binnen twee weken! Heeft u vragen of zou u graag een prijsopgave willen ontvangen? Druk op de contactknop voor meer informatie.