Elektrisch verwarmen

De doorstroomboiler

Een elektrische doorstroomboiler voor bereiding van warm tapwater heeft voordelen ten opzichte van een conventionele (keuken)boiler. Een doorstroomboiler heeft geen last van wachttijden zoals bij een combi-CV-ketel of van stilstandverlies zoals bij een conventionele boiler. Bovendien is er geen inlaatcombinatie en dus ook geen aansluiting op een afvoer nodig. Aangezien het product enkel water hoeft te verwarmen bij gebruik is het comfort hoger en energieverbruik lager.

Het ‘stilstandverlies’ — is het verlies van warmte dat de boiler in rust verliest voordat het water weer opnieuw moet worden verwarmd. Voor een doorsnee keukenboiler van 10 liter kan dit al gauw oplopen naar 40W/u – 345kWh per jaar.

Comfort

Het nadeel echter is de elektrische aansluiting in de woning die geschikt moet zijn voor het kortstondig hoge stroomverbruik van deze toestellen. Een ander nadeel is een beperkt tapwaterdebiet ten opzichte van de hoge elektrische aansluitwaarde van het toestel. Om een voorbeeld te geven; om qua comfort (tapdebiet) vergelijkbaar met een CW4 CV-toestel te douchen op een elektrisch verwarmt toestel heeft men al gauw 18kW aan elektrisch vermogen nodig. Voor een CW5 vergelijkbaar comfort 27kW! Naast een elektrische netaansluiting van 3x50A is menig woonhuisverdeler (groepenkast) niet ontworpen voor deze stromen en dient waar mogelijk aangepast te worden. De kosten wegen in dit geval niet op tegen de baten. Een boiler(vat) met een capaciteit van bijvoorbeeld 80-120ltr is in deze gevallen een veel betere en goedkopere oplossing.

De elektrische CV-Ketel: Een moderne benadering van verwarmen.

In Nederland maakt het merendeel van de huizen nog steeds gebruik van centrale verwarming. Centrale verwarming met een afgiftesysteem vaak bestaande uit radiatoren of vloerverwarming waar water doorheen stroomt. De traditionele CV-ketel, die aardgas verbrandt, wordt typisch ingezet om dit water op te warmen. Een elektrische CV-ketel daarentegen werkt ook met water in radiatoren, maar maakt geen gebruik van aardgas. In plaats daarvan wordt het water verwarmt door èèn of meerdere elektrische verwarmingselement(en).

Elektrische (Hoofd)verwarming

Is niet de meest efficiënte manier van verwarmen. Voor kleine ruimtes en oppervlakken kan het echter wel een oplossing zijn. ER moet wel gelet worden dat toepassen van elektrische verwarming niet kan leiden tot overbelasting van de elektrische installatie. Elektrisch verwarmen heeft niet zo’n best rendement en wordt dan ook pas interessant moment dat u reeds in het bezit bent van een zonnesysteem met een overschot aan elektriciteit. Dit gaat met name dan bij afschaffing van de salderingsregeling gelden. Wij onderzoeken graag voor u de mogelijkheden en geven advies waar nodig.

Besparing op energiekosten met een elektrische CV-Ketel?

Bij een vergelijking tussen een elektrische CV-ketel of elektrische vloerverwarming en een CV-ketel op aardgas blijkt momenteel dat elektrisch verwarmen niet voordeliger is. In feite zijn de energiekosten voor het verwarmen van een gemiddeld huis met een elektrische CV-ketel aanzienlijk hoger dan met een CV-ketel op aardgas. In termen van energie-efficiëntie komt het neer op het feit dat 1 m3 gas ongeveer dezelfde hoeveelheid energie oplevert als 9 kWh elektriciteit bij een elektrische CV-ketel.

Rekenvoorbeeld.

De kosten van 1 m3 gas liggen rond € 1,40 terwijl de kosten van 9 kWh elektriciteit ongeveer € 3,42 bedragen. Als je ervoor kiest om je huis volledig met een elektrische CV-ketel te verwarmen, ben je dus bijna twee en een half keer zoveel kwijt in vergelijking met een CV-ketel op aardgas. *prijzen jan2024

Hoewel zonnepanelen een deel van de benodigde elektriciteit kunnen opwekken, is het rendement beperkt. Per slot van rekening is de warmtevraag in de winterperiode het hoogst maar opbrengst van elektriciteit uit zonnepanelen het laagst. Zolang de salderingsregeling bestaat, is het gebruik van zelf opgewekte elektriciteit voor elektrische verwarming niet rendabel. Als de salderingsregeling echter verdwijnt, kan het gebruik van zelf opgewekte elektriciteit voor verwarming wel zinvol zijn

Is mijn woning geschikt voor een elektrische CV-Ketel?

Niet elke woning is geschikt voor een elektrische CV-ketel. De meeste woningen hebben een elektrische hoofdaansluiting met een zekering van 1×35 of 1×40 Ampère. Voor een elektrische CV-ketel die een volledig huis moet verwarmen is een drie-fasenaansluiting met een zekering van minimaal 3×25 Ampère maar meestal 3×35 Ampère nodig. Deze aansluiting moet worden aangevraagd bij de netbeheerder en brengt extra kosten met zich mee.

Elektrisch Verwarmen: Niet Altijd een goed idee.

Een elektrische CV-ketel voor de volledige verwarming van een huis is vaak niet alleen kostbaarder in gebruik, maar vaak ook wettelijk niet toegestaan wegens het aangescherpte bouwbesluit. Desondanks is (deels)elektrisch verwarmen niet altijd een slechte keuze. In situaties waarbij bepaalde kamers slechts sporadisch worden gebruikt, kan elektrische verwarming efficiënt en comfortabel zijn, ondanks dat dit niet als een serieus alternatief voor een aardgas-HR-ketel kan worden beschouwd.

Elektrisch verwarmen en het Bouwbesluit

De Woningwet bepaalt in artikel 2 dat bij AMvB regels worden gesteld over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en de milieubelasting van gebouwen. Die regels zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Alle bouwwerken in Nederland moeten aan deze regels voldoen. Nieuwbouw, maar ook bestaand.

Sinds 1 januari 2021 maakt Nederland gebruik van een nieuwe rekenmethode om de energieprestaties van gebouwen te bepalen. De nieuwe bepalingsmethode heet NTA 8800. De energieprestatie van een gebouw, uitgerekend met NTA 8800, moet voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD).

De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

In het bouwbesluit artikel 6.55a staat dat een verwarmingssysteem van een woning niet meer dan 1,31 kWh energie mag gebruiken om 1 kWh warmte te genereren. De elektrische cv-ketel voldoet meestal niet aan deze eis en is daarom meestal dus niet toegestaan.

Nieuwbouw: bijna energieneutraal (BENG)

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De eisen stellen een maximumwaarde aan de energiebehoefte, het primair fossiel energiegebruik en een minimumwaarde aan het aandeel hernieuwbare energie. Deze drie eisen worden bepaald op basis van de NTA 8800. BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Een introductiefilm over BENG is te vinden en te downloaden op: www.rvo.nl/BENG.

Vanaf januari 2024 is het Bouwbesluit vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het Bbl is de nieuwe leidraad voor de bouw: het bevat eisen waaraan bouwwerken moeten voldoen om de benodigde kwaliteit en veiligheid te kunnen garanderen.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energieprestatie-eisen-verbouw-renovatie

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-04/eisen-vanuit-de-epbd-iii-richtlijnen-voor-technische-bouwsystemen-in-bestaande-en-nieuwbouw-woningen-en-kleine-utiliteit.pdf

Bij storing, voor inplannen van onderhoud of meer informatie.

Voor elektrotechnisch- loodgieters- en installatie-werkzaamheden, verwarming, ventilatie, verlichting, netwerkbekabeling en smart-living kunt u bij ons terecht. Veelal kunnen wij u al inplannen binnen twee weken! Heeft u vragen of zou u graag een prijsopgave willen ontvangen? Druk op de contactknop voor meer informatie.